My perfect girlfriend <3 Thank you so much :-* I love you honey <3 

My perfect girlfriend <3 Thank you so much :-* I love you honey <3 

With my honey <3 I LOVE YOU <3 

To the farytaile with my princess <3 
I LOVE YOU!

To Kate <3 

Na prahu osudu,cestu si vyberu a bude…

"Mám svůj svět lásky,
ve kterém jsi jen Ty a já,
naše radost a štěstí i neštěstí,
na rozcestí…
na prahu nenávisti,
kde lidé mstí se nám,
pro naši lásku nezkrotnou,
já vím Ty jsi mou oporou,
mou vůlí - touhou úmornou,
jsi mé vycházející Slunce
i jeho západ,
můj každodenní nápad,
mé verše a jejich melodie,
též tonů hlas,
jako poslední lana vlas,
držící mě nad propastí…

I love you Kate <3

(Source: dexkubys)


"My heart is, and always will be, yours." Thank you for everything&#160;! I love you &lt;3 Pete + Kate &lt;3&#160;

"My heart is, and always will be, yours."
Thank you for everything ! I love you <3
Pete + Kate <3